کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

۱- مقدمه ۲- پیشینه تاریخی بخش اول: مفاهیم پایه ۳- ساختار نمودارهای شمعی ۴- الگوهای بازگشتی ۵- ستاره‌ها ۶- سایر…

165,000 تومان

کتاب پرایس اکشن بازگشت ها

بخش اول بازگشت روند: تبدیل روند به یک روند مخالف فصل اول: نمونه‌ای از چگونگی معامله یک بازگشت فصل دوم:…

295,000 تومان

کتاب پرایس اکشن روندها

سرفصل مطالب: بخش اول: پرایس اکشن بخش دوم: خطوط روند و کانال‌ها بخش سوم: روندها بخش چهارم: الگوهای رایج روند…

235,000 تومان

کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله

سرفصل مطالب بخش اول: شکست‌ها: انتقال به روند جدید بخش دوم: نواحی جاذبه: حمایت و مقاومت بخش سوم: پولبک‌ها: تبدیل…

335,000 تومان